PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Nieuwsbrief nr. 01 20 maart 2020 Nieuwsbrief nr. 01 20 maart 2020

Van de predikant

Het lijkt wel of ik in een spookwereld terecht ben gekomen. Ik doe mijn boodschappen – net als ieder ander - , maar in de winkel zie ik mensen die zwijgend langs elkaar heen bewegen. Geen levendige gesprekken. Je kijkt elkaar even aan en voor de rest zorg je voor afstand.  ‘Social distancing’ heet dat. We hebben allemaal te maken met de maatregelen mbt het rondwarende Coronavirus.

Dit onzichtbare virus zorgt voor angst en onzekerheid.
Het sociale leven zoals we dat gewend waren komt tot stilstand.
En in de meesten kerkelijke gemeenten zijn de zondagse vieringen stilgelegd.
Ook bij ons.

Wat we nodig hebben is dat we elkaar bemoedigen en even laten merken
dat we met elkaar verbonden zijn in deze moeilijke tijd.

Hieronder vindt u een uit het Engels vertaald gedicht, dat kortgeleden gemaakt is door Ierse monnik. In het Engels heet het ‘Lock down’ – hier vertaald met ‘Vergrendeling’.
Het laat horen wat er nu in de wereld te zien is aan zorgen en dat er altijd een nieuw perspectief te vinden is. Een perspectief van hoop in een moeilijke tijd.

Ik wens ieder heel veel sterkte de komende tijd.
Als we allemaal even om ons heen kijken of er iemand nog aandacht nodig heeft,
dan komen we een eind met elkaar.
Laten we ons leven leven uit en in de kracht van God!
Dat vertrouwen houdt ons staande!

Ds Rien op den Brouw

Vergrendeling

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood

Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagogen,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.

Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020

 

Van de kerkenraad.
Vorige week heeft de kerkenraad besloten om vanaf 15 maart tot en met 29 maart 2020 geen kerkdiensten meer te houden vanwege de coronacrisis.
Aangezien de PKN adviseert om de kerken langer gesloten te houden heeft de kerkenraad nu besloten dat er tot en met 12 april 2020 geen kerkdiensten in Het Zonnelied worden gehouden. Er zullen dus ook geen diensten in de Goede Week worden gehouden.
Wij zijn op zoek naar een mogelijkheid om op de één of andere manier toch aandacht te geven aan de Paascyclus en 1e Paasdag.
 

Een korte toelichting op de bloemschikking van zondag 22 maart.

Nu wij de liturgische bloemschikking niet in de kerk aan u kunnen laten zien, willen wij u toch deze mooie en bijzondere schikkingen van dit jaar niet onthouden. Wij voegen daarbij de tekst van de toelichting toe zoals u die elke zondag bij de afkondiging zou hebben gehoord.

Deze vierde zondag in de Veertigdagentijd, 22 maart heet Laetare en betekent: verheugen. Dit ‘verheugen’ komt uit Jesaja 66 vers 10: ‘Verheug u, o Jeruzalem.’

Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens. Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel.
De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan het werk om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

De bloemschikkers: Annet van Acquoij, Welmoed Hofstra en Annemarie van Meurs
 

Hoe kunnen wij elkaar “ontmoeten”?
Omdat we op dit moment geen kerkdiensten hebben, spreken we elkaar minder. Besloten is om via deze Nieuwsbrief elkaar te informeren en op de hoogte te houden over het wel en wee in en buiten ons kerkelijke gemeenschap. Zoals wij dat ook doen na afloop van de dienst bij het kopje koffie of thee in de Ontmoetingsruimte. Als voorzitter wens ik iedereen, jong of oud, geduld en sterkte toe om deze tijd door te komen. En mijn houvast is ook dat we dit niet alleen hoeven te doen. De Heer ziet op ons neer en geeft ons moed om door te gaan.
Laten Dick en ik dan beginnen met u/jullie te delen hoe wij de dag elke keer doorkomen. Zoals jullie weten is Dick een kwetsbare oudere en ik een oudere. Wij blijven zoveel mogelijk thuis behalve als Dick moet dialyseren, dat gaat altijd door. Ik kan nog wel eens boodschappen doen .
Het gaat goed met ons en hoe gaat het met u/jullie? We blijven gewoon op dezelfde tijd opstaan en proberen het ritme in ons dagelijks leven te houden. Dat lukt aardig en af en toe heb ik het idee dat ik het nog drukker heb dan anders. Telefoon en skype is erg geduldig om het contact met familie en kleinkinderen te houden. Dat doen we regelmatig. Ook luisteren we niet de hele dag naar al het coronanieuws en zoeken wel wat vertier. Indien mogelijk pakken we de scootmobiel en fiets en gaan er dan op uit. Dat is heel goed te doen en krijg je weer verse zuurstof.
Lieve groet van Dick en Bertie van der Ben.

Wie volgt dit initiatief van Dick en Bertie en wil volgende week iets delen uit het dagelijkse leven?

Nieuws van de diaconie :

Nieuws over Shabaz :
Afgelopen week kregen we foto’s van de rapporten van de kinderen van Shabaz. Amen en Anoosh hadden mooie cijfers en gaan over naar het volgende semester. Er was een foto bij  van zoontje Rohaan. Hij was de beste van de klas !Op de foto staat hij als een echte professor. Leuk om te zien. Voor Shabaz hard om op zo’n mooi moment niet bij zijn gezin te zijn.
Maaltijd van de Heer :
In verband met Corona wordt ook in april de Maaltijd van de Heer met kleine bekertjes gehouden, zoals in maart. De betrokken ambtsdragers krijgen hier bericht over. Verder is er in de kerkenraad en diaconie besloten om in het vervolg de Maaltijd van de Heer met kleine bekertjes te doen. De diaconie is nu bezig om hiervoor iets blijvends te zoeken.
U hoort hier t.z.t. over.
 

75+ Jarigen in de week van zondag 22 maart tot en met zaterdag 28 maart:

Zondag 22 maart:
Mevrouw C. van Leeuwen                    Catharinastraat 44    5856 AV Wellerlooi
Mevr. R. de Ruiter – Voorbergen          Athoslaan 18            5801KD Venray
   
Wij feliciteren u van harte en wensen dat u ondanks deze tijden een gezellige dag zult hebben. Wie stuurt hen een kaartje als verrassing en maakt hun verjaardag onvergetelijk!

Er is het plan geopperd om een WhatsApp groep samen te gaan vormen van gemeenteleden die graag op deze manier met elkaar in contact willen komen en blijven.
Om met zo’n groep te beginnen zijn we opzoek naar een beheerder die er voor kan zorgen dat deze Whatsapp groep gevormd kan worden.
Als ú daar belangstelling voor heeft, kunt u mij dat laten weten en dan geef ik dat door van de beheerder van die groep.

Annemarie van Meurs

Een brief met veel info en ter bemoediging van ons Classispredikant ds. Marco Luijk vindt u hier.
 

Heeft u berichten die u via deze nieuwsbrief aan anderen van onze gemeente wilt laten weten geeft die dan door aan:
Annemarie van Meurs
Sciba@pkn-venray.nl
06-44234114
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.