PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Diaconie Diaconie
Diaconie algemeen

De Diaconie bestaat uit drie diakenen, een secretaris, een diaconaal medewerker en een penningmeester, nl:

 • Almut Raaijmakers: diaken – voorzitter en kerkenraadslid
 • Nens van der Wijngaard: secretaris, bijzonder ambtsdrager
 • Christa Quak: diaconaal medewerker, bijzonder ambtsdrager
 • Grada van der Wal: diaconaal medewerker
 • Walter Buth: penningmeester
 
De Diaconie houdt zich met de volgende zaken bezig:
 • Noodhulp; praktische ondersteuning van minderbedeelde mensen binnen de kerkgemeente en de burgerlijke gemeentes waar de PKN Venray toebehoort, o.a. door inzameling voor de Voedselbank Noord-Limburg
 • Samenwerking op diaconaal gebied met andere geloofsgemeenschappen in Venray en Horst,
 • Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje; het opzetten van een netwerk, in samenwerking met andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties, waarin mensen die zorgafhankelijk zijn en een klein tot geen sociaal netwerk hebben worden verbonden met vrijwilligers uit de kerkelijke en burgerlijke gemeente.
 • Vluchtelingenhulp o.a. door inzet voor hulp aan asielzoekers en deelname aan de werkgroep Welkom Vluchtelingen Venray.
 • De gemeente informeren over diaconaal werk van de eigen diaconie en landelijke kerk in binnen- en buitenland.
 • Inzamelen van geld middels wekelijkse collecte in de kerk, een jaarlijkse actie onder gemeenteleden en speciale acties voor doelcollectes van Kerk in Actie.
 • Dienstdoen door diakenen en bijzonder ambtsdragers in de eredienst en ondersteunen bij de viering Maaltijd van de Heer.
 
Mailadres van het secretariaat is:

Rekeningnummer van de diaconie is: NL17TRIO 0379 2118 23 ten name van Diaconie Protestantse Gemeenschap Venray e.o.

Voor actuele informatie over de werkzaamheden van de diaconie zie Gemeentenieuws.


Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje
De diaconie heeft het initiatief genomen om te kijken of we als zorgzame kerk zichtbaar kunnen worden in de samenleving door het initiatief te nemen tot het vormen van een zorgmaatjesnetwerk. Er wordt daarbij samengewerkt met andere kerken in Venray en Horst en zorgorganisaties in de regio. Een zorgmaatjesnetwerk is een netwerk van mensen die in een zorgafhankelijke situatie zitten en geen of een klein netwerk hebben en mensen die bereid zijn om tijd voor hen vrij te maken.


De doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen met een klein netwerk, die door veranderingen rondom de zorg in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te raken.

Hierbij een link naar het profiel van zorgmaatje. We komen graag in contact met mensen die zorgmaatje willen worden. Er worden ook cursusavonden georganiseerd voor zorgmaatjes en geïnteresseerden.

Meer informatie is op te vragen via of door telefonisch contact opnemen met Nens van der Wijngaard, tel.nr. 06-23054875.
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Info verhuur Zonnelied
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.