PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Voorlopig geen Kerkdiensten Voorlopig geen Kerkdiensten


De kerkenraad heeft moeten vaststellen dat we nog niet zullen aanvangen met de fysieke diensten in het Zonnelied. Dit omdat de cijfers van besmettingen oplopen. We denken dat we er goed aandoen om de diensten uit te stellen tot na de Pinksteren.

Tot die tijd zullen wij  betrokken zijn bij de digitale diensten die verzorgd worden vanuit de Protestantse Kerk in Deurne.
Hier onder treft u de link aan waarmee u via laptop of PC naar de diensten kan kijken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1985-Protestantse-Gemeente-Deurne 

Ds. Rien op den Brouw en een aantal gemeenteleden zullen aan deze diensten mee gaan werken.
 
Nieuwsbrief nr. 7 9-04-2021 Nieuwsbrief nr. 7 9-04-2021

Hier is de Nieuwsbrief nr. 7:
 
 1. Van de voorzitter
 2. Van de predikant
 3. Online diensten vanuit de PG Deurne
 4. Op zoek naar een nieuwe voorzitter en scriba
 5. College van Kerkrentmeesters
 6. College van Diakenen
 7. Pastoraat
 8. Ontmoetingen………..

De kerkdiensten gaan nog niet van start in Het Zonnelied. Tot en met Pinksteren zullen wij nog digitale diensten samen met de Protestantse Gemeente Deurne verzorgen.

Veel leesplezier.

Hartelijke groet,
Annemarie van Meurs
 
 
Nieuwsbrief nr. 6 26-03-2021 Nieuwsbrief nr. 6 26-03-2021

Hier is de Nieuwsbrief nr. 6.

Deze keer is hier het volgende in te lezen:
 
 1. Van de voorzitter;
 2. Van de predikant;
 3. Online diensten in de Stille Week;
 4. Weer kerkdiensten vanuit Het Zonnelied;
 5. Op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe scriba;
 6. Collecte van de PKN van  28-3-2021;
 7. Fairtrade;
 8. Van de Diaconie;
 9. Van het Pastoraat;
 10. Veertigdagentijdkalender op onze website.

Veel lees plezier en ik wens u een goede Stille Week toe.

Hartelijke groet,
Annemarie van Meurs
 
 
Nieuwsbrief nr 5 12-03-2021 Nieuwsbrief nr 5 12-03-2021
Hier is de Nieuwsbrief nr. 5.

Wat valt er allemaal te lezen in deze nieuwe nieuwsbrief:
 
 1. Van de voorzitter;
 2. Van uw predikant;
 3. Online diensten vanuit Elsendorp en Deurne
 4. Op zoek naar een nieuwe voorzitter en scriba;
 5. Collecte voor 28-12-2021;
 6. Van de Diaconie;
 7. Whatsapp groep;
 8. Van het pastoraat;
 9. Ontmoetingen…..
 10. Veertigdagenkalender.

Veel lees plezier !

Hartelijke groet,
Annemarie van Meurs
 
 
Nieuwsbrief nr. 4 26-02-2021 Nieuwsbrief nr. 4 26-02-2021
Hier is de Nieuwsbrief nr. 04 van vrijdag 26 februari 2021
Daarnaast treft u in de bijlage ook weer de bijdrage van Welmoed Hofstra over de 2e zondag van de 40-dagentijd aan.

In de Nieuwbrief kunt u het volgende lezen:
 
 1. An de voorzitter;
 2. Van de predikant;
 3. Online diensten vanuit de Prot. Gemeente Venray;
 4. Op zoek naar een nieuwe voorzitter en scriba;
 5. Collectes van het CvK;
 6. Van de Diaconie;
 7. Fairtrade;
 8. Van het Pastoraat;
 9. Ontmoetingen;
 10. Website en de 40-dagentijd.

Ook deze keer weer veel om te lezen!

Veel plezier met deze Nieuwsbrief en een hartelijke groet van
Annemarie van Meurs, scriba
 
 
Nieuwsbrief nr. 3 13-02-2021 Nieuwsbrief nr. 3 13-02-2021
Hier is de Nieuwsbrief nr. 3.
Wat kunt u daar allemaal in lezen:
 
 1. Van uw voorzitter;
 2. Van uw predikant;
 3. Info over de online diensten met PG. Deurne;
 4. CvK : Actie Kerkbalans;
 5. CvK : Collecten in februari;
 6. Van de Diaconie;
 7. Van de werkgroep Fairtrade;
 8. Van het Pastoraat;
 9. Op zoek naar een nieuwe voorzitter en scriba;
 10. Liturgische bloemschikkingen;
 11. Geen stagiaire meer.

Zoals u ziet : Veel te lezen deze keer!

U weet: als u wat te melden heeft voor de Nieuwsbrief, geeft u dat aan mij door via scriba@pkn-venray.nl  Dan zorg ik dat het er in komt !

Veel lees plezier en hartelijke groet,
Annemarie van Meurs, scriba
scriba@pkn-venray.nl
 
 
Nieuwsbrief 29-01-2021 Nieuwsbrief 29-01-2021
Hier is de 2e Nieuwsbrief van dit jaar.
Wat kunt u daar allemaal in lezen:
 
 1. Van uw voorzitter;
 2. Van de predikant;
 3. Online diensten;
 4. Collecten van het College van Kerkrentmeesters;
 5. Van de Diaconie;
 6. Fairtrade;
 7. Pastoraat
 8. Protestantse kerk in Blitterswijck;
 9. Veertigdagenkalender


De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 12 februari.  Kopij moet uiterlijk donderdag 11 februari bij mij aangeleverd zijn.

Ik wens u veel leesplezier.

Annemarie van Meurs, scriba
scriba@pkn-venray.nl

 
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.