PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Aktie Kerkbalans Aktie Kerkbalans
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer ingeluid en de actie Kerkbalans 2021 gaat weer van start. 
Helpt u ook dit jaar weer mee?
Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans is ook dit jaar weer noodzakelijk om onze kerkgemeenschap financieel gezond te houden. Actie Kerkbalans is onze voornaamste bron van inkomsten.
Dankzij uw gift blijft de Protestantse Gemeente Venray en omgeving een plek van betekenis en verbinding.
 
Aktueel Kerkdiensten Aktueel Kerkdiensten
Door verlenging van de lockdown zullen er in ieder geval tot 9 februari 2021 geen kerkdiensten gehouden worden in het Zonnelied.
 
Nieuwsbrief 15-01-21 Nieuwsbrief 15-01-21

Hier is weer een nieuwe Nieuwsbrief, het is de eerste in 2021
 
Van uw voorzitter Van uw voorzitter


Op een van de laatste dagen van het jaar kom ik nog eenmaal bij u. Er is veel gebeurd en veranderd in dit jaar. We moesten dit jaar samen doorkomen en veelal is dat gelukt. Er is veel verdriet geweest maar ook wel vreugde. Het komend jaar hopen we allen dat het een beter jaar wordt. Als kerkgemeenschap dromen we natuurlijk dat we gauw fysiek bij elkaar mogen komen en op zondag de Eredienst kunnen houden in het Zonnelied. We doen dat in vertrouwen dat Onze Vader ons aan de hand houdt en ons begeleidt. Laat onderstaande tekst daarbij helpen. Namens de kerkenraad wens ik u allen een rustige jaarwisseling toe.

Bertie van der Ben


 
 
Tot 19-1-2021 geen kerkdiensten Tot 19-1-2021 geen kerkdiensten

Vorige week ontving u van ons een brief met daarin het verzoek om u aan te melden voor één van de diensten op 24 of 25 december. Maar in een week tijd kan er veel veranderen.
Vandaag is het voor het Moderamen duidelijk geworden dat, door de maatregelen die het Kabinet genomen heeft, het niet verantwoord is om alle diensten vanaf aanstaande zondag 20 december 2020 tot en met 19 januari 2021  fysiek door te laten gaan.
Daar waar er van ons allemaal gevraagd wordt rekening te houden met de ouderen en de zwakkeren in onze samenleving en de medewerkers in de zorg niet meer werkdruk te geven dan dat daar nu al het geval is, lijkt het ons niet gepast onze kerkdiensten door te laten gaan.
We zijn vandaag in overleg gegaan met de Prot. Gemeente Deurne/Elsendorp en de Prot. Gemeente Boxmeer om te bekijken of wij ons bij hen kunnen aansluiten bij de digitale diensten die zij voor hun gemeente verzorgen.
In de zomermaanden is dat ook goed verlopen en is door velen van u zeer gewaardeerd.

Op dit moment kunnen wij daar nog niets over zeggen maar wij hopen voor het komende weekend meer duidelijkheid te kunnen geven. Wij zullen u dan weer zo snel als mogelijk is verder informeren.

Onze Classis predikant Ds. Marco Luijk zond ons vandaag het volgende toe:

Het allerbelangrijkst is dat we naar elkaar omzien in deze tijd.
Voor veel mensen is deze maand een moeilijke tijd vanwege herinneringen die het gemis hevig kunnen doen voelen, of omdat men moeite heeft met de door de commercie opgeklopte sfeer van familiale gezelligheid. Het is daarom hartverwarmend te horen van de vele initiatieven die er zijn waarin mensen een gebaar naar een ander maken. Een handgeschreven kerstkaart kan dit jaar meer dan anders een teken van aandacht en verbinding zijn.
Er wordt veel gevraagd. Van iedere Nederlander, ook van kerkleden.
Hij sluit af met een paar regels uit een lied:

Verwacht de komst des Heren,
o mens bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Wij wensen u voor de komende weken gezondheid en geestkracht, liefde, wijsheid en bon courage toe, en Gods zegen. En een gezegend kerstfeest!

Hartelijke groet,
Bertie van der Ben, voorzitter
Annemarie van Meurs, scriba

 
 
Nieuwsbrief nr 22 27-11-2020 Nieuwsbrief nr 22 27-11-2020
Hier is de Nieuwsbrief nummer 22 die in het teken van de komende Advent- en Kersttijd staat.

Wat kunt u hierin lezen:
 
 1. Van uw voorzitter;
 2. Van uw predikant;
 3. Toelichting van de liturgische bloemschikking
 4. Van de Diaconie.


Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Annemarie van Meurs, scriba
 
 
Kerkdiensten worden hervat Kerkdiensten worden hervat

Deze week zijn er weer een aantal beperkingen minder om het Coronavirus te bestrijden. En met name die hele strenge maatregelen, waarbij er dringend geadviseerd werd om geen kerkdiensten meer te houden, worden  gestopt.
Daarom is er besloten om vanaf zondag 22 november de deuren van het Zonnelied weer open te zetten zodat wij weer kerkdiensten kunnen gaan houden zoals we dat vanaf 1 september jl. gedaan hebben.

Nu is het aanstaande zondag de Gedachteniszondag en zullen wij onze overleden dierbaren gedenken. We staan stil bij mensen die ons ontvallen zijn die verbonden waren aan onze gemeente maar ook bij overleden dierbaren in de familie- en vriendenkring.
Het liefste zouden wij iedereen de gelegenheid geven om aanwezig te kunnen zijn in deze dienst maar in deze moeilijke Coronatijd is dat helaas niet mogelijk.

Daarom laten wij u het volgende weten:
 
 • De dienst begint om 10.00 uur. Komt u tijdig naar de kerk want als wij aan onze limiet van aantal kerkgangers zijn moeten wij u misschien weer naar huis laten terug gaan.
 • Houdt u aan de RIVM regels en gebruik een mondkapje op het moment dat u nog door de kerk loopt. Zodra u bent gaan zitten kan het mondkapje weer af.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zonder problemen mee komen naar de dienst.
 • U krijgt een kaarsje aangereikt dat in de dienst voor u aangestoken wordt, we blijven dus met het brandende kaarsje op onze plaats zitten.

Wij hopen dat we op deze manier een fijne en gedenkwaardige zondag mogen gaan beleven.
 
 
Bericht voorzitter kerkenraad Bericht voorzitter kerkenraad
Van uw voorzitter.
Gisterenavond heeft het kabinet besloten dat er toch verscherpte maatregelen komen. Als kerkenraad hebben wij overleg gehad met elkaar en uiteindelijk besloten om de komende 2 zondagen geen Eredienst te houden. We willen als Kerk onze verantwoordelijkheid nemen om zo min mogelijk reisbewegingen te maken en zoveel mogelijk de sociale contacten te mijden.
18 november wordt er weer een persconferentie gehouden en wordt bekend of deze maatregelen succesvol zijn geweest.
We gaan er vanuit  dat we op zondag 22 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar kunnen vieren.
Dit bericht zal op de website komen en komt u iemand tegen die geen nieuwsbrief krijgt zeg het dan voort.
Ik hoop u allen gezond en wel weer tegen te komen op zondag 22 november.
Met vriendelijke groet
Bertie van der Ben, voorzitter
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
LET OP: Vanwege Corona maatregelen gaat de bijeenkomst ‘De ladder van de kloosterlingen’ die gepland staat voor 3 november 2020 in het Zonnelied te Venray NIET DOOR!
 
Koffiedrinken Koffiedrinken
Vanwege strengere Corona maatregelen kan er momenteel na de dienst geen koffie worden gedronken.
 
Kinderoppas vervallen Kinderoppas vervallen
Na overleg met leden van de kerkenraad is er besloten om, in ieder geval voorlopig, geen oppasdiensten meer aan te bieden in de kerk. Dit vanwege de Corona maatregelen.
 
Nieuwsbrief nr 21 25-09-2020 Nieuwsbrief nr 21 25-09-2020

Hierbij  nieuwsbrief 21, zoals aangekondigd halverwege de twee maanden van het gemeentenieuws.
 
 Wat is er zoal te lezen deze keer:
 
 1. Van uw voorzitter;
 2. Gevraagd: vrijwilligers voor de bloemengroep;
 3. Van de diaconie;
 4. Gemeentenieuws en/of nieuwsbrief
  
Veel leesplezier!
 
Het gemeentenieuws voor november/december zal voor 1 november bij u in de brievenbus komen!
 
vriendelijke groet
 
Tiny Kengen
06-55712517
 
 
Coronavirus Coronavirus
Het Moderamen heeft, in navolging op het advies van de Protestantse Kerk Nederland, besloten om, ten gevolge van de coronavirus, tijdens de kerkdiensten voorlopig het volgende te doen:
 
 • Bij binnenkomst wordt gevraagd geen handen meer te schudden;
 • Aan het begin en na afloop van de dienst zal de ambtsdrager geen hand meer geven aan de voorganger;
 • Na afloop van de dienst zal de voorganger geen hand meer geven aan de gemeenteleden;

Speciale maatregelen bij de viering van de Maaltijd van de Heer:
 
 • Er worden geen handen meer geschud bij de Vredewens;
 • Iedereen die deelneemt aan de Maaltijd van de Heer wordt het brood of ouwel met behulp van een tangetje aangeboden door de voorganger.
 • De wijn en het druivensap worden in kleine bekertjes aangeboden.

Wij hopen hiermee het risico van besmetting tot het minimum te beperken.

Mocht hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad:

Mevr. Bertie van der Ben
0478-532438
voorzitterkerkenraad@pkn-venray.nl
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.