PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Tot 19-1-2021 geen kerkdiensten Tot 19-1-2021 geen kerkdiensten

Vorige week ontving u van ons een brief met daarin het verzoek om u aan te melden voor één van de diensten op 24 of 25 december. Maar in een week tijd kan er veel veranderen.
Vandaag is het voor het Moderamen duidelijk geworden dat, door de maatregelen die het Kabinet genomen heeft, het niet verantwoord is om alle diensten vanaf aanstaande zondag 20 december 2020 tot en met 19 januari 2021  fysiek door te laten gaan.
Daar waar er van ons allemaal gevraagd wordt rekening te houden met de ouderen en de zwakkeren in onze samenleving en de medewerkers in de zorg niet meer werkdruk te geven dan dat daar nu al het geval is, lijkt het ons niet gepast onze kerkdiensten door te laten gaan.
We zijn vandaag in overleg gegaan met de Prot. Gemeente Deurne/Elsendorp en de Prot. Gemeente Boxmeer om te bekijken of wij ons bij hen kunnen aansluiten bij de digitale diensten die zij voor hun gemeente verzorgen.
In de zomermaanden is dat ook goed verlopen en is door velen van u zeer gewaardeerd.

Op dit moment kunnen wij daar nog niets over zeggen maar wij hopen voor het komende weekend meer duidelijkheid te kunnen geven. Wij zullen u dan weer zo snel als mogelijk is verder informeren.

Onze Classis predikant Ds. Marco Luijk zond ons vandaag het volgende toe:

Het allerbelangrijkst is dat we naar elkaar omzien in deze tijd.
Voor veel mensen is deze maand een moeilijke tijd vanwege herinneringen die het gemis hevig kunnen doen voelen, of omdat men moeite heeft met de door de commercie opgeklopte sfeer van familiale gezelligheid. Het is daarom hartverwarmend te horen van de vele initiatieven die er zijn waarin mensen een gebaar naar een ander maken. Een handgeschreven kerstkaart kan dit jaar meer dan anders een teken van aandacht en verbinding zijn.
Er wordt veel gevraagd. Van iedere Nederlander, ook van kerkleden.
Hij sluit af met een paar regels uit een lied:

Verwacht de komst des Heren,
o mens bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Wij wensen u voor de komende weken gezondheid en geestkracht, liefde, wijsheid en bon courage toe, en Gods zegen. En een gezegend kerstfeest!

Hartelijke groet,
Bertie van der Ben, voorzitter
Annemarie van Meurs, scriba

 
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.