PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
2de Zondag Veertigdagentijd, 28 februari 2021 2de Zondag Veertigdagentijd, 28 februari 2021

Inleiding: De dorstigen laven
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’
Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.Bij de schikking
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels. voor de viering


Lied  De groeten van Jezus
Over de werken van barmhartigheid

Refrein:
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.

1.Geef eten aan wie honger lijdt
Geef drinken, zodat dorst verdwijnt.
Laat alle mensen welkom zijn:
van jong tot oud, van groot tot klein.

Refrein

2.Geef warme kleren tegen kou
en blijf de zieke mensen trouw.
Vergeet niet wie de vrijheid mist
en bid voor wie gestorven is.

Refrein

3.In iedereen die jij ontmoet
komt Jezus zelf jou tegemoet.
Maak dus de arme mensen rijk,
dan leef je in zijn koninkrijk!

Refrein

Tekst: Erik Idema, Muziek: Gerard van Amstel
Kids in Actie / Kind op Zondag 2021

Hier kunt u het lied beluisteren.


Tekst ter overdenking
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.


Van de diaconie
Voor iedereen een kerk In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.