PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
3e zondag Veertigdagentijd, 7 maart 2021 3e zondag Veertigdagentijd, 7 maart 2021

De vreemdeling onderdak bieden
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’
Mattheüs 25:35

De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.


             
Bij de schikking
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Het vogelnestje in de schikking staat symbool voor een warme, veilige plek, een thuis. Een groot blad kan dienen als dak en biedt beschutting tegen wind en regen. Het viooltje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.


De vreemdeling onderdak bieden staat hierbij centraal.
Als lied heb ik het bekende lied 1005 uit ons liedboek ingezongen. Zoekend naar licht, zoekend naar rust, zoekend naar brood, zoekend naar troost, zoekend naar…….. vult u zelf maar in.
Het geloof is soms een zoektocht, een aarzelend op pad gaan. Dit lied zie ik als een (meditatief) gebed.
Ik wens jullie allen een gezegende week toe.

Vriendelijke groet,

Welmoed Hofstra

 
Lied: Zoekend naar licht                 

1.Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein

3.Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Refrein:

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

Liedboek 1005

Hier kunt u het lied beluisteren.


Tekst ter overdenking
Er is moed voor nodig om een vreemdeling echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens, net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En dat je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.


Van de diaconie
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.


              
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.