PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
6e zondag Veertigdagentijd, 28 maart 2021 6e zondag Veertigdagentijd, 28 maart 2021

De doden begraven
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ –
Tobit 2:7

Wie Mattheüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.
Bij de schikking
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen. De tulp staat symbool voor het gebed en de paars is de kleur voor reflectie en gedenken. De rozemarijn, het bitterzoete kruid, is een herinnering aan het leven.

De laatste zondag van de veertigdagentijd alweer. Normaal gesproken staat het Palmpasenverhaal centraal. Misschien ook deze zondag wel in de dienst, dat weet ik niet.
In het thema van Kerk in actie ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid’ en de bloemschikking staat voor deze zondag ‘de doden begraven’ centraal. U leest hier meer over in de inleiding.
Als liedsuggestie werd een lied uit Iona voorgesteld: ‘Als het ademen faalt’ en dat vond ik zo mooi, dat ik dit heb ingezongen.

Voor de komende week hebben we ook voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag een schikking gemaakt en daar zijn ook liederen bij.
En dan voor volgende week zondag natuurlijk een Paaslied.

Vriendelijke groet,
Welmoed Hofstra

 
Lied: Als het ademen faalt

1.Als het ademen faalt,
door de dood achterhaald,
en in stilte voorgoed is gezwicht,
wijst de hemel ons aan
dat het aardse bestaan
pas te zien is in goddelijk licht.

2.Als verdriet niet meer wijkt,
alle hoop ijdel lijkt,
en het eind van de reis komt in zicht,
dan is Christus, de Heer,
ons nabij eens te meer
met zijn troost en bevrijdend bericht.

3.Als het levenslicht sterft,
en het duister ons tergt,
wordt de glorie van God openbaar.
Want de Geest geeft ons moed
en is bij ons voorgoed
in een liefde volkomen en waar.


4.Als wij – weg uit de tijd
en van twijfel bevrijdt -
mogen rusten in vrede voortaan,
zingen eng’len in koor
Gods beloften ons voor,
die hun stemmen hier laten verstaan.

Iona, liederen en gebeden.
Tekst: John. L. Bell
melodie: Boat song, bewerking Graham Maule
Nederlandse tekst: Wim Pendrecht


Hier kunt u het lied beluisteren

Tekst ter overdenking
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.
Zondag 28 maart 2021
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!
Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie aan Nens te vragen: 0623054875.


                   
 
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
Mail opgave Open Tafel
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.