PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Liturgisch bloemschikken Pasen 2023 Liturgisch bloemschikken Pasen 2023
Het thema van de Veertigdagentijd is: Uit liefde voor jou 

“Uit liefde voor jou “is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar wij worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 

Uit liefde voor jou 

Als basisschikking gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.  
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit. 
 
Zondag 19 maart, 4de zondag van de 40-dagentijd

Zondag 19 maart, 4de zondag van de 40-dagentijd

Lezen: Johannes 9 
Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. 
Vandaag zien we een oog gemaakt van takken met katjes. In het midden zien we een pupil gemaakt van hyacintennagels. Een oog om mee te kijken.

Laten zien 
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond de christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en doe ik dat ook graag, maar dit was toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het ”juiste “antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.

Meditatieve tekst  
Oculi; Open ogen 
Zien, kijken, gezien worden 
Wie ben jij 
Geworden? 
 
 
Zondag 12 maart 2022, 3de zondag van de 40-dagentijd Zondag 12 maart 2022, 3de zondag van de 40-dagentijd

In de schikking van deze zondag wordt, dmv een spiegel, een vijver verbeeld. Om de spiegel heen is een krans van kronkeltakken. De grassen en de drijfplant maken het vijverbeeld compleet.
Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw aan de bron. Zij mag als eerste horen wie Jezus is. Ze is een Samaritaanse vrouw en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus eerste zendeling mag zijn. Jezus kent haar hart en omstandigheden, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus woorden over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid.

Meditatieve tekst
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou
 
Zondag 5 maart, 2de zondag van de 40-dagentijd

Zondag 5 maart, 2de zondag van de 40-dagentijd

Lezing:  Matteüs 17:1-9

“ Uit liefde voor jou “ is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn.
De kronkelige takken geven aan dat het leven niet een rechtlijnig pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.
Vorige week werd Jezus op de proef gesteld in de woestijn, we zagen toen bij de bloemschikking een woestijn met zand, stenen en broden.
In deze schikking verbeelden de takken een berg. Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Ook zij hebben woestijn ervaring: Elia was ook veertig dagen in de woestijn en Mozes was zelfs 40 jaar in de woestijn. Veertig is lang, dan heb je een ander nodig. Mozes en Elia weten beiden hoe je een woestijn kunt overleven.

Meditatieve tekst   
Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid
 
Zondag 26 februari 2023 1ste zondag van de 40-dagentijd

Zondag 26 februari 2023 1ste zondag van de 40-dagentijd


Lezen: Matteus 4:1-11 

Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer uw God, vereer allen Hem “ 
De lange weg 
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor het kwaad: de duivel, beproever, satan. Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om Zijn rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel, maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de “snelle “oplossingen of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.  

Meditatieve tekst 
Uit liefde voor jou 
Wandelen in de woestijn 
Leeftocht 
Het vergezicht 
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.