PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Liturgisch bloemschikken Pasen 2023 Liturgisch bloemschikken Pasen 2023

Het thema van de Veertigdagentijd is: Uit liefde voor jou 

“Uit liefde voor jou “is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar wij worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 

Uit liefde voor jou 

Als basisschikking gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.  
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit. 
 
Zondag 9 april 2023, 1ste Paasdag Zondag 9 april 2023, 1ste Paasdag
Zondag 9 april
“ Uit liefde voor jou “ is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. De kronkelige takken geven aan dat het leven niet een rechtlijnig pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Waarom huil je?
Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. Waar zou ze heen moeten? Herkenbaar toch?
Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen boven komen. En dat het gemis je opeens te veel wordt.
Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet.
Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij.

Uit liefde voor jou
Weer is de krans gebruikt.
Op de krans zijn bloeiende bolplantjes, bloeiende takken bloesem, klimop en witte tulpen geplaatst. Het is een bloeiende tuin geworden.

Meditatieve tekst
Nieuw leven
De door overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloopbegin zonder eind
 
 
Stille Zaterdag / Paasnacht. 8 april 2023

Stille Zaterdag / Paasnacht. 8 april 2023

Stille Zaterdag 8 april

Over de schikking van vandaag is een zwarte doek gelegd. Door het doek heen is vaag al te zien wat er komen gaat, maar zo ver is het nu nog niet.
Deze doek wordt tijdens de viering verwijderd. Dan wordt het licht van Pasen zichtbaar. Ook worden de kanselkleden en stola van de predikant omgewisseld van paars naar wit.
 
 
Goede Vrijdag, 7 april 2023

Goede Vrijdag, 7 april 2023
“ Uit liefde voor jou “ is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. De kronkelige takken geven aan dat het leven niet een rechtlijnig pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.


Een nieuwe familiekring
Maria staat daar met haar verdriet tussen al die mensen die hun afkeer laten merken van die middelste kruiseling. Wat zal er allemaal door haar heen zijn gegaan toen ze haar zoon zag lijden en sterven.
Jezus ziet zijn moeder en heeft aandacht voor haar vragen. Als zorgzame zoon zorgt hij ervoor dat vóór zijn overlijden hij als gezinshoofd een opvolger krijgt die voor zijn moede zal zorgen. Maar er gebeurt meer. Vanaf het kruis worden er nieuwe relaties tot stand gebracht. Rond de verbondenheid, voorbij de familiebanden omdat we door Hem broers en zusters worden, kinderen van één Vader.
 
Uit liefde voor jou 
Als basisschikking gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.  
Van de kronkelige takken en de klimop is een ‘gaffelkruis’ gemaakt. Het is een kruisvorm dat ontleend is aan een onbehouwen boomstam met twee takken.

Meditatieve tekst 
Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons


 
 
Witte Donderdag, 6 april 2023

Witte Donderdag, 6 april 2023

Uit liefde voor jou 
“Uit liefde voor jou “is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar wij worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 
 
Judas vertrekt
Het was een opvallend gesprek aan tafel tussen Jezus en Judas. Alle andere discipelen waren erbij maar behalve Johannes heeft niemand het in de gaten. Trouwens, ook Judas zei geen woord. Jezus had, toen Hij wist dat Judas Hem verraden wilde, het in de kring van de leerlingen aan de orde willen stellen. Dat heeft Jezus niet gedaan. Hij heeft met Judas gesproken, bijna zonder woorden, vooral met zijn handen en zijn ogen. Het antwoord van Judas was heel duidelijk: hij loopt de deur uit en vertrekt. Letterlijk en figuurlijk het donker in. De duivel had hem dit ingegeven. Toch is het uiteindelijk Jezus die hem wegstuurt. Hij voert ook in deze nacht de regie.

In deze schikking is weer de krans gebruikt, als teken van verbondenheid tussen licht en donker, liefde en haat.
De krans staat schuin omhoog en door de takken heen is er een toef judaspenning gestoken.

Meditatieve tekst
Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde
 
Zondag 2 april 2023, 6de zondag van de 40-dagentijd, Palmpasen

Zondag 2 april 2023, 6de zondag van de 40-dagentijd, Palmpasen

Het thema van de Veertigdagentijd is: Uit liefde voor jou 
“Uit liefde voor jou “is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.
 
Lezen: Mattheüs 26:1-13 
Want de armen zijn altijd bij jullie. 

Verschil maken 
Op het diaconale spreekuur komen veel mensen die onder de armoedegrens leven. We kunnen niet iedereen helpen. En soms zijn mensen ook niet geholpen met “alleen maar geld ”Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: als maatje, als gemeenschap of met hulpverleningsinstanties die samenwerken. Dat kost veel tijd en inzet van vele mensen samen voor 1 enkel persoon. Maar het maakt wel het verschil of iemand “even” uit de problemen is of dat er echt een verschil gemaakt kan worden. Soms kun je net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven. Een bekeringsmoment!

Als basisschikking gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.  
Tussen de kronkelige takken zijn geurende kruiden en buxus geplaatst. De kruiden verwijzen naar de zalving, De buxus verwijst naar Palmzondag.

Meditatieve tekst 
Kostbare geuren 
Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goede doen 
 
Zondag 26 maart 2023, 5de zondag van de 40-dagentijd

Zondag 26 maart 2023, 5de zondag van de 40-dagentijd

In deze schikking is de krans gebruikt. Deze symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Lazarus is gestorven en er gaat een grote menigte naar Bethanie om Marta en Maria te troosten. Jezus gaat ook naar Bethanie, maar niet om te troosten. Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat
Hij zelf Opstanding is. Tussen de kronkeltakken zijn gedroogde bloemen en grassen geplaatst die herinneren aan het aardse leven. De groene grassen en de tulpen maken de cirkel levend.

De tekst die bij deze schikking hoort komt uit Johannes 11:1-4, 17-44;
de opwekking van Lazarus.

“en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was”.

Lazarus is gestorven en er gaat een grote menigte naar Bethanië om Marta en Maria te troosten. Jezus gaat ook naar Bethanië, maar niet om te troosten. Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is.
In deze schikking is de krans gebruikt. Deze symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Tussen de kronkeltakken zijn gedroogde bloemen en grassen geplaatst die herinneren aan het aardse leven. De groene grassen en de tulpen maken de cirkel levend.

Meditatieve tekst
Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou
 
Zondag 19 maart, 4de zondag van de 40-dagentijd

Zondag 19 maart, 4de zondag van de 40-dagentijd

Lezen: Johannes 9 
Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. 
Vandaag zien we een oog gemaakt van takken met katjes. In het midden zien we een pupil gemaakt van hyacintennagels. Een oog om mee te kijken.

Laten zien 
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond de christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en doe ik dat ook graag, maar dit was toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het ”juiste “antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.

Meditatieve tekst  
Oculi; Open ogen 
Zien, kijken, gezien worden 
Wie ben jij 
Geworden? 
 
 
Zondag 12 maart 2022, 3de zondag van de 40-dagentijd

Zondag 12 maart 2022, 3de zondag van de 40-dagentijd

In de schikking van deze zondag wordt, dmv een spiegel, een vijver verbeeld. Om de spiegel heen is een krans van kronkeltakken. De grassen en de drijfplant maken het vijverbeeld compleet.
Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw aan de bron. Zij mag als eerste horen wie Jezus is. Ze is een Samaritaanse vrouw en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus eerste zendeling mag zijn. Jezus kent haar hart en omstandigheden, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus woorden over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid.

Meditatieve tekst
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou
 
Zondag 5 maart, 2de zondag van de 40-dagentijd

Zondag 5 maart, 2de zondag van de 40-dagentijd

Lezing:  Matteüs 17:1-9

“ Uit liefde voor jou “ is het thema van de Veertigdagentijd. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn.
De kronkelige takken geven aan dat het leven niet een rechtlijnig pad is, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.
Vorige week werd Jezus op de proef gesteld in de woestijn, we zagen toen bij de bloemschikking een woestijn met zand, stenen en broden.
In deze schikking verbeelden de takken een berg. Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Ook zij hebben woestijn ervaring: Elia was ook veertig dagen in de woestijn en Mozes was zelfs 40 jaar in de woestijn. Veertig is lang, dan heb je een ander nodig. Mozes en Elia weten beiden hoe je een woestijn kunt overleven.

Meditatieve tekst   
Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid
 
Zondag 26 februari 2023 1ste zondag van de 40-dagentijd

Zondag 26 februari 2023 1ste zondag van de 40-dagentijd


Lezen: Matteus 4:1-11 

Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer uw God, vereer allen Hem “ 
De lange weg 
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor het kwaad: de duivel, beproever, satan. Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om Zijn rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel, maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de “snelle “oplossingen of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.  

Meditatieve tekst 
Uit liefde voor jou 
Wandelen in de woestijn 
Leeftocht 
Het vergezicht 
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.