PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
Diaconie Diaconie

Diaconie algemeen

De Diaconie bestaat uit drie diakenen, een secretaris, een diaconaal medewerker en een penningmeester, nl:

Grada van der Wal- Visser:             voorzitter
Nens van der Wijngaard:                secretaris en ambtsdrager met een bijzondere functie
Christa Quak:                                diaconaal medewerker
Walter Buth:                                  penningmeester
 
De Diaconie houdt zich met de volgende zaken bezig:
  • Noodhulp; praktische ondersteuning van minderbedeelde mensen binnen de kerkgemeente en de burgerlijke gemeentes waar de PKN Venray toebehoort, o.a. door inzameling voor de Voedselbank Noord-Limburg
  • Samenwerking op diaconaal gebied met Samenwerkingsverband Peelgemeentes.
  • Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje; het opzetten van een netwerk, in samenwerking met andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties, waarin mensen die zorgafhankelijk zijn en een klein tot geen sociaal netwerk hebben worden verbonden met vrijwilligers uit de kerkelijke en burgerlijke gemeente.
  • Vluchtelingenhulp o.a. door inzet voor hulp aan asielzoekers.
  • De gemeente informeren over diaconaal werk van de eigen diaconie en landelijke kerk in binnen- en buitenland.
  • Inzamelen van geld middels wekelijkse collecte in de kerk, een jaarlijkse actie onder gemeenteleden en speciale acties voor doelcollectes van Kerk in Actie.
  • Dienstdoen door diakenen en bijzonder ambtsdragers in de eredienst en ondersteunen bij de viering Maaltijd van de Heer.
 
Mailadres van het secretariaat is:
diaconie@pkn-venray.nl

Rekeningnummer van de diaconie is: NL17TRIO 0379 2118 23 ten name van Diaconie Protestantse Gemeenschap Venray e.o.

Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje
De diaconie heeft het initiatief genomen om te kijken of we als zorgzame kerk zichtbaar kunnen worden in de samenleving door het initiatief te nemen tot het vormen van een zorgmaatjesnetwerk. Er wordt daarbij samengewerkt met andere kerken in Venray en Horst en zorgorganisaties in de regio. Een zorgmaatjesnetwerk is een netwerk van mensen die in een zorgafhankelijke situatie zitten en geen of een klein netwerk hebben en mensen die bereid zijn om tijd voor hen vrij te maken.


De doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen met een klein netwerk, die door veranderingen rondom de zorg in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te raken.

Hierbij een link naar het profiel van zorgmaatje. We komen graag in contact met mensen die zorgmaatje willen worden. Er worden ook cursusavonden georganiseerd voor zorgmaatjes en geïnteresseerden.

Meer informatie is op te vragen via zorgmaatje@pkn-venray.nl 
Fairtrade
De diaconie streeft naar een duurzame wereld met eerlijke handel. Sinds  2014 mag de Protestantse Kerk Venray zich Fairtrade-kerk noemen,zoals koffie, thee en avondmaalswijn. Zo wordt dit jaar met Pasen een Fairtrade bloem mee gegeven. Er is een Fairtrade-werkgroep die ervoor zorgt dat waar mogelijk in onze kerk Fairtrade-producten worden gebruikt Deze werkgroep regelt ook dat twee keer per jaar vrijwilligers van de plaatselijke Wereldwinkel na de dienst hun spullen kunnen verkopen. Via onze communicatiekanalen geven we Fairtrade de nodige aandacht.

Boekenkast
In onze kerk staat een boekenkast waarin de leden hun overtollige boeken kwijt kunnen, zodat anderen ze voor een klein bedrag kunnen kopen. De boekenkast wordt door vrijwilligers bijgehouden. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Momenteel is dat de ondersteuning van een vluchtelingen gezin.
 
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.