PKN
Protestantse Gemeente te Venray e.o.
 
College van Diakenen College van Diakenen

Algemeen

Het College van Diakenen bestaat uit twee diakenen, een diaconaal medewerker en een penningmeester, nl:

Grada van der Wal- Visser: voorzitter
Nens van der Wijngaard: secretaris en ambtsdrager met een bijzondere functie
Bertie van der Ben: diaconaal medewerker
Walter Buth:        penningmeester
                                                                                    
Het College van Diakenen houdt zich met de volgende zaken bezig:
  • Noodhulp; praktische ondersteuning van minderbedeelde mensen binnen de kerkgemeente en de burgerlijke gemeentes waar de PKN Venray toebehoort, o.a. door inzameling voor de Voedselbank Noord-Limburg
  • Samenwerking op diaconaal gebied met Samenwerkingsverband Peelgemeentes.
  • Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje; het opzetten van een netwerk, in samenwerking met andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties, waarin mensen die zorgafhankelijk zijn en een klein tot geen sociaal netwerk hebben worden verbonden met vrijwilligers uit de kerkelijke en burgerlijke gemeente.
  • Vluchtelingenhulp o.a. door inzet voor hulp aan asielzoekers.
  • De gemeente informeren over diaconaal werk van de eigen diaconie en landelijke kerk in binnen- en buitenland.
  • Inzamelen van geld middels wekelijkse collecte in de kerk, een jaarlijkse actie onder gemeenteleden en speciale acties voor doelcollectes van Kerk in Actie.
  • Dienstdoen door diakenen en bijzondere ambtsdragers in de eredienst en ondersteunen bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
  • Het organiseren van de soos/ontmoetingsmiddag.
 
Mailadres van het secretariaat is:
diaconie@pkn-venray.nl

Rekeningnummer van de diaconie is: NL17TRIO 0379 2118 23 ten name van Diaconie Protestantse Gemeenschap Venray e.o.

Project Zorgzame Kerk – Zorgmaatje
Het College van Diakenen heeft het initiatief genomen om te kijken of we als zorgzame kerk zichtbaar kunnen worden in de samenleving door het initiatief te nemen tot het vormen van een zorgmaatjesnetwerk. Er wordt daarbij samengewerkt met andere kerken in Venray en Horst en zorgorganisaties in de regio. Een zorgmaatjesnetwerk is een netwerk van mensen die in een zorgafhankelijke situatie zitten en geen of een klein netwerk hebben en mensen die bereid zijn om tijd voor hen vrij te maken.


De doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen met een klein netwerk, die door veranderingen rondom de zorg in de maatschappij tussen wal en schip dreigen te raken.

Hierbij een link naar het profiel van zorgmaatje. We komen graag in contact met mensen die zorgmaatje willen worden. Er worden ook cursusavonden georganiseerd voor zorgmaatjes en geïnteresseerden.

Meer informatie is op te vragen via zorgmaatje@pkn-venray.nl 

Fairtrade
Het College van Diakenen streeft naar een duurzame wereld met eerlijke handel. Waat mogelijk worden Fairtrade producten gebruikt, zoals koffie, thee en avondmaal wijn Daarom mag de Protestantse kerk Venray zich sinds  2014 Fairtrade-kerk noemen.. Zo werd dit jaar met Pasen een Fairtrade bloem mee gegeven. Er is een Fairtrade-werkgroep die ervoor zorgt dat in onze kerk Fairtrade-producten worden gebruikt Deze werkgroep regelt ook dat twee keer per jaar vrijwilligers van de plaatselijke Wereldwinkel na de dienst hun spullen kunnen verkopen. Via onze communicatiekanalen geven we Fairtrade de nodige aandacht.

Boekenkast
In onze kerk staat een boekenkast waarin de leden hun overtollige boeken kwijt kunnen, zodat anderen ze voor een klein bedrag kunnen kopen. Sinds kort kunnen er ook legpuzzels gebracht en gekocht worden.
De boekenkast wordt door vrijwilligers bijgehouden. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Momenteel is dat de ondersteuning van een vluchtelingen gezin.

Soos
Vanaf 1 januari 2023 wordt er een soos/ontmoetingsmiddag georganiseerd waarbij samenzijn centraal staat. De soos wordt elke derde woensdag van de maand gehouden in het Zonnelied, vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.
 
terug
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen
klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw "het Zonnelied" Venray
klik
Meer info over de te huren ruimtes klik
 
Mail voor Verhuur kerkgebouw Blitterswijck
klik
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.